ODALARA KAYIT OLMA ZORUNLULUĞU 

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre, Esnaf ve Sanatkarlar, öncelikle esnaf ve sanatkar siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar.

5362 Sayılı Kanunun 68. maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları Sicile ve Meslek Oda’sına tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.

Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili Ustalık Belgesi istenir.

ÜYELİK ŞARTLARI 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticaret yapıyor olmak.

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.

KAYIT ESNASINDA ODAMIZ TARAFINDAN İSTENİLEN BELGELER 

Vergi Levhası fotokopisi

Ustalık Belgesi Aslı

İkametgah ilmuhaberi

Nüfus cüzdanı sureti

3 adet vesikalık resim

Esnaf Sicil’den alınan Esnaf Sicil Belgesi Aslı

KAYIT ESNASINDA ESNAF SİCİL TARAFINDAN İSTENİLEN BELGELER 

Vergi dairenizden alınacak faaliyet belgesi

Vergi levha fotokopisi (2 adet)

İkametgah senedi resimli (2 adet)

Kimlik fotokopisi (2 adet)

Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (3 adet, Odamıza verilecek)