Odamız 1950 yılında ‘Berber Esnafı’ (bayan ve erkek berberleri olarak) adı ile kurulmuş, sonrasında ‘Berberler Cemiyeti’ unvanı ile faaliyetine devam etmiştir. Sonraki yıllarda ise ‘Ankara Berberler ve Kuaförler Derneği’ adını almıştır. 507 Sayılı Kanunun 1964 yılında çıkışına kadar bu ismini muhafaza etmiştir.

1964 yılında çıkan 507 Sayılı Kanuna intibak eden Derneğimizden kadın berberleri mahkeme kararı ile ayrılmıştır. Ankara Kuaförler Derneği, Ankara Berberler Derneği olarak iki ayrı meslek odaları olarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

17 Mayıs 1991 tarihinden sonra da Ankara Berberler Odası olarak yeni yasal düzenleme ile Meslek Odası şahsiyetini kazanmıştır. Sanatkâr sözcüğünü de son olarak isminin içerisine alan Odamız,  Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Odası adını almıştır.

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 21 Haziran 2005 Tarih ve 2582 Sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle üç yılda bir olan seçimler dört yıla çıkarılmıştır.

Meslek Odamız bir Yönetim Kurulu Başkanı, 10 Yönetim Kurulu Üyesi ve 3 Denetim Kurulu Üyesi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Dört yılda bir yapılan Genel kurul ile üyeler; oyları ile Başkan, Yönetim ve Denetim Kurulunu seçerler.

Meslek Odamız; Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Ankara Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği ve Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu’na bağlı bir kuruluştur. Denetimi, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yarı resmi kamu kuruluşlarıdır. 5362 Saylı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu’na tabi olarak yönetilirler.