ODA AİDATLARIMIZ

Üst kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanlığı yayınladığı genelgeyle; asgari ücretin 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında aylık brüt 3.577.50 TL olarak belirlenmesinin ardından;

İlimiz ve İlimizin büyükşehire dâhil tüm İlçelerinde 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında Odalarca tahsil edilecek yıllık aidat ve onaylanacak belgeler ile hizmet karşılıklarına ilişkin miktarları şu şekilde belirlemiştir:

1.ODA GRUPLARINA GÖRE (İlimiz 1.Grup’ta yer almaktadır.):
KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT: 375,00 TL.
HİZMET KARŞILIKLARI VE BELGE ÜCRETİ: 38.00 TL.

2.MUAFİYET GRUBUNA GÖRE: (30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetede
Yayımlanan özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre özürlü sayılanlar. 2. Gaziler, şehit, gazi dul ve yetimleri, 3. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf sayılan esnaf ve sanatkârlar, 4. Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı kadın esnaf ve sanatkârlar için)

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT: 358,00 TL.
HİZMET KARŞILIKLARI VE BELGE ÜCRETİ: 36.00 TL. Şeklindedir.